அறிந்த அறுபடை வீடுகளும் அறியாத உண்மைகளும்

கோவிலுக்குச் சென்று கடவுளை வழிபடுதல் மிக முக்கியம். அதை விட முக்கியமானது, அந்தக் கோவிலின்   ஐதீகத்தையும்  அந்த கோவிலின் வரலாற்றையும்  படித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவது. கோவில் பிரகாரத்தில்…

Continue Reading →