மேலான தர்மம் எது?

இந்த உலகத்தில் நல்ல முறையில் வாழ பல கோட்பாடுகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றைக் கடைபிடித்தால் நாம் நல்ல முறையில் வாழ முடியும். எனினும் சில நேரங்களில் சில கருத்து…

Continue Reading →

சனாதன தர்மத்தில் வர்ணாசிரமம்

வர்ணாசிரமம் என்னும் சொல்லை தற்போதைய சூழ்நிலையில் அடிக்கடி கேட்கிறோம். இன்று அந்தச் சொல் ஒரு தவறான சொல் போல உபயோகிக்கப்படுகிறது.  வர்ணாசிரமம் என்பதின் உண்மைப் பொருளையும் அதன்…

Continue Reading →

சாஸ்திரங்கள் உணர்த்தும் தானத்தின் மேன்மை

தானம் என்ற சொல்லுக்கு கொடுத்தல் என்று பொருள். தானம் என்பது இருப்பவர்கள் இல்லாதவருக்கு கொடுப்பது மட்டும்  அல்ல. நமது சாஸ்திரங்களில் தானத்தின் மேன்மை பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.…

Continue Reading →

சங்ககால கடவுள்கள்

முன்னுரை சனாதன தர்மத்தை கடைபிடிக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்மை உள்ளது. சமஸ்க்ரிதம் மற்றும் தமிழில் அமைந்துள்ள இலக்கியங்கள் அனைத்தையும் அவர்களால் படிக்க முடிகிறது. நமது…

Continue Reading →

சனாதன தர்மம் என்றால் என்ன?

Click here to read in English.  இந்த கேள்வியை நாம் பலமுறை எதிர் கொண்டிருப்போம். ஆனால் நம்மில் பலருக்கு இதற்கான சரியான விடை தெரியுமா என்பது…

Continue Reading →