கேள்வி:ஸ்லோகங்களின் பொருள் தெரியாமல்   சொன்னால் பலன் உண்டா?

To read in English, click here கேள்வி: மந்திரங்கள் மற்றும் ஸ்லோகங்களின் பொருள் தெரியாத நிலையில் அவற்றைச்  சொல்லுவதால் ஏதும் பலன் உள்ளதா? பதில்: மிக…

Continue Reading →