தமிழில் அர்ச்சனை

கேள்வி: கோவில்களில் மற்றும் பிற இடங்களில் தமிழ் முதலான அவரவர் விரும்பும் மொழிகளில் அர்ச்சனை மற்றும் பூஜை செய்வதில் ஏதும் தவறு இருக்கிறதா? பதில்: இன்று மிகவும்…

Continue Reading →