சொர்க்கம் மோட்சம் இரண்டும் ஒன்றா?

To read this post in English, click here.  கேள்வி: சொர்க்கம் மோட்சம் ஆகிய இரண்டிற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறதா? பதில்: பல நேரங்களில் நாம் மகிழ்ச்சியாக…

Continue Reading →