சொர்க்கம் மோட்சம் இரண்டும் ஒன்றா?

To read this post in English, click here.  கேள்வி: சொர்க்கம் மோட்சம் ஆகிய இரண்டிற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறதா? பதில்: பல நேரங்களில் நாம் மகிழ்ச்சியாக…

Continue Reading →

ஹிந்துக்களின் புனித நூல் எது?

Click here to read in English கேள்வி: ஹிந்துக்களின் புனித நூல் எது? பதில்: இந்தக் கேள்விக்கு என் அறிவிற்கு எட்டிய வரை பதில் சொல்ல முயற்சிக்கிறேன். நாம்…

Continue Reading →