இன்றைய கடவுள்

கடவுள் பல சமயங்களில் மனிதனாக அவதரித்து தன் பக்தர்களின் துயர் துடைத்தார் என்று புராண கதைகள்  மூலம் கேள்வி பட்டிருக்கிறோம். அப்படி ஒருவேளை அவர் இக்காலத்தில் அவதரித்தால்…

Continue Reading →