இதுவும் கடந்து போகும்

இன்றைய பதிவில் கடந்த காலத்தில் மிகவும் பிரபலமான ஒரு தொலைக்காட்சி தொடரில் இருந்து ஒரு காணொளியைப்  பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நமக்கு கஷ்டங்கள் நிகழும் போது பகவான்…

Continue Reading →