ஸ்ரீ நரசிம்ஹ ஜெயந்தி

இன்று நரசிம்ஹ ஜெயந்தி, ஸ்ரீமன் நாராயணன் ப்ரஹலாதனின் பக்திக்கு அடிபணிந்து பகவான் நரசிம்மராக பூமியில் அவதரித்த நாள். ஹிரண்யகசிபு தான் பெற்ற வரங்களால் தான் தான் கடவுள்…

Continue Reading →