ராம நாம மகிமை

Click here to read in English கேள்வி: ஹைதராபாத்தில் இருந்து திரு கோபாலகிருஷ்ணன் கேட்கிறார், “இந்த உலகிலேயே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கடவுள் நாமம் எது?…

Continue Reading →