நீயல்லால் தெய்வமில்லை

‘நீயல்லால் தெய்வமில்லை’ என்ற பிரபலமான முருகன் பாடலை சீர்காழி கோவிந்தராஜனின் தெய்வீகமான குரலில் கேட்காதவர்களே இருக்க மாட்டார்கள் . பலகோடி மக்களின் மனதில் இடம்பிடித்த இந்த முருகன்…

Continue Reading →