கோலம் போடுவதின் மகத்துவம்

Click here to read this post in English.  கேள்வி: வீடு கோயில் போன்ற இடங்களில் கோலம் போடுவதின் மகத்துவம் என்ன? பதில்: கோலம் என்பது…

Continue Reading →