கேள்வி: கோவிலுக்குள் பாரம்பரிய உடை ஏன் அணிய வேண்டும்?

To read in English, click here கேள்வி : கோவில்களுக்கு வழிபடச் செல்லும் போது பாரம்பரிய உடையை தான் அணிய வேண்டுமா? எனக்கு எது வசதியோ அதை…

Continue Reading →