இறைவனை வழிபட எளிய வழி

இறை வழிபாடு செய்வதில் பல நல்ல பயன்கள் உள்ளன. இதன் மூலம் நம் மனம் ஒரு நிலை பெறுகிறது. நாம் உற்சாகத்துடன் வேலை செய்யவும், வெற்றி தோல்வி…

Continue Reading →