உங்களின் அங்கீகாரத்திற்கு நன்றிகள் பல…

தேடல் வலைத்தளத்தின் மூலம் நல்ல கருத்துக்களை உங்களுக்கு வழங்குவதே எங்கள் விருப்பமாகும். அதிலும் குழந்தைகளுக்கு ஆன்மிக விஷயங்களை எளிமையாகக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற முக்கிய நோக்கமும்  அதில்…

Continue Reading →

கடவுள் குடியிருக்கும் கோவில்

ஒரு நாள் நந்தனா தன் தந்தையுடன் ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்குச் சென்று கொண்டிருந்தாள். கோவிலின் வீதிக்குள் நுழைந்ததும் அங்கிருந்த மக்கள் கூட்டத்தை கண்டு வியந்தாள். வீதியிலுள்ள கடைகளை பார்த்துக்கொண்டே…

Continue Reading →