இன்று போய் நாளை வா

சமீப காலமாக, பல சாதனைகள் செய்து வெற்றி அடைந்த நபர்கள் தவறான பழக்க வழக்கங்களால் வாழ்க்கையில் சீர்குலைந்து போவதை நாம் பார்க்கிறோம்.. ஒரு துளி விஷம் எப்படி…

Continue Reading →

ராமாயணம் உணர்த்தும் ஒழுக்கத்தின் சிறப்பு

ஒரு நாள் நந்தனா தசாவதாரம் என்ற புத்தகத்தைப் படித்துக் கொண்டிருந்தாள். அப்போது அங்கு அவள் தந்தை வரவே, “அப்பா, உங்களுக்கு விஷ்ணுவின் அவதாரங்களில் மிகவும் பிடித்த அவதாரம்…

Continue Reading →