ஆயர்பாடி மாளிகையில்

மார்கழி மாதம் நமக்கு ஒரு மிக முக்கியமான மாதமாகும். ‘மாதங்களில் நான் மார்கழி’ என்றும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். ஆருத்ரா தரிசனம், ஹனுமத் ஜெயந்தி போன்ற முக்கிய…

Continue Reading →

பரமனைப் பற்றியொரு பாட்டு

பத்தாவது வரை மட்டுமே முறையாகத் தமிழ் கற்றுக்கொண்டேன் என்றாலும் தாய்மொழி என்பதாலோ என்னவோ எனக்குத் தமிழில் எழுதவும் படிக்கவும் மிகவும் பிடிக்கும். ஆழ்வார் பாசுரங்களும் பிற கவிதைகளும்…

Continue Reading →